Info over lidmaatschap

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor artsen die zich gespecialiseerd hebben in de met name niet-chirurgische aspecten van de cosmetische geneeskunde.

Een artsenvereniging waarin veel kennis gebundeld is van diverse aspecten binnen de cosmetische geneeskunde zoals injectables, energy-based behandelingen (lasers, IPL, LED etc.) peelings, anti-aging etc.

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering en borging van de kwaliteit en de emancipatie van de cosmetische geneeskunde te bewerkstelligen door het bevorderen van de kennis en vaardigheden in de cosmetische geneeskunde, het bevorderen van de opleiding en nascholing van degenen die werkzaam zijn in de cosmetische geneeskundige praktijk alsmede het behartigen van de maatschappelijke belangen van haar leden.

De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het bevorderen van contact tussen de leden, onder meer door het houden van bijeenkomsten en congressen; het in leven roepen van geëigende commissies; het samenwerken met andere verenigingen en organisaties; het ondernemen van activiteiten en alle andere wettige middelen die de doelstelling dienen; het uitgeven van publicaties.

Begin 2013  is gestart met de 2-jarige opleiding tot cosmetisch arts.

Aanmelding voor het lidmaatschap en nadere informatie: contact@nvcg.nl