Informatie over NVCG artsen

De artsen die op deze site vermeld staan, zijn BIG geregistreerd arts en lid bij de NVCG.

 • Gecertificeerde leden.
  • Deze leden hebben voldaan aan de NVCG visitatie-eisen.
 • AIOS.
  • Deze leden zijn cosmetisch arts in opleiding bij een NVCG opleidingskliniek.
 • Toehoorder Categorie B 
  • Toehoorder Categorie B is voor een periode van maximaal 5 jaar. Binnen die termijn moet de toehoorder kunnen voldoen aan de NVCG visitatie-eisen en moet het gecertificeerd lidmaatschap zijn aangevraagd middels een visitatie-aanvraag. Na een succesvolle visitatie wordt het toehoorderschap Categorie B omgezet in een gecertificeerd lidmaatschap.
 • Toehoorder Categorie A
  • Huisartsen, medisch specialisten, of profielartsen, die ingeschreven staan in het Nederlandse BIG register of buitenlandse artsen met een erkend medisch specialisme, dan wel artsen die in opleiding zijn tot een erkend medisch specialisme (afronding van de opleiding dient wel te geschieden binnen de gestelde termijn van het beoogde specialisme), die niet in aanmerking komen voor het gewone lidmaatschap en aantoonbare affiniteit hebben met de cosmetische geneeskunde kunnen zich door middel van een permanent toehoorderschap (Categorie A) aansluiten bij de NVCG. Deze toehoorder is lid van de wetenschappelijke vereniging van zijn eigen specialisme en voldoet aan de richtlijnen van de eigen beroepsgroep.