Klachtenregeling NVCG

Geschillen en klachtenregeling

Op grond van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (de Wkkgz) zijn zorgverleners, waaronder cosmetisch artsen, verplicht zich aan te sluiten bij een erkende Geschilleninstantie en te voorzien in een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

Door deze nieuwe wet is de klachtenregeling en klachtencommissie van de NVCG niet meer van toepassing.