Opleiding Cosmetische Geneeskunde

De onderwijscommissie (OC) is één van de belangrijkste commissies van de NVCG op dit moment. Vanuit de onderwijscommissie wordt gewerkt aan het curriculum voor de tweejarige opleiding tot cosmetisch arts die door het Ministerie van VWS wordt ondersteund. De opleiding is in modules opgebouwd en vindt plaats in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. De opleiding wordt onderverdeeld in een theoretisch-wetenschappelijk gedeelte en een praktijkgedeelte. Het theoretische gedeelte wordt ingevuld door diverse nationale en internationale specialisten op het terrein van de verschillende deelgebieden die in de modules aan bod komen. De praktische invulling wordt gegeven in de verschillende geregistreerde opleidingsinstellingen. De opleiding Cosmetische Geneeskunde is een vervolgopleiding voor BIG geregistreerde artsen.

De modules van de opleiding zijn:

  • Basismodule
  • Module Injectables
  • Module Cosmetische Dermatologie
  • Module Laser, Licht en Energy Based Devices
  • Module Basiskennis Esthetische Chirurgie

De Onderwijscommissie werkt nauw samen met de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG). Hierin zijn de verschillende medisch-wetenschappelijke verenigingen die werken op het terrein van cosmetische behandelingen met elkaar verenigd. DE NVCG werkt vanuit de Onderwijscommissie via de NSEG samen met de NVDV, NOG, NVKNO, NVMKA en de NVVCC.

De medische inhoud van de opleiding zelf wordt bepaald door de leden van de onderwijscommissie, in samenwerking met de leden van de NSEG. En de structuur van het onderwijsprogramma wordt gemaakt in samenwerking met onderwijskundigen die worden aangestuurd vanuit de Stichting Opleiding Cosmetische Geneeskunde (SOCG). Het doel van de huidige activiteiten van de SOCG is om de opleiding binnen de criteria van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) vorm te geven, zodat een profielaanvraag kan worden gedaan bij de KNMG. Het uiteindelijke doel is om het medische profielspecialisme Cosmetische Geneeskunde een blijvende plaats te geven tussen de andere medisch vakgebieden in Nederland.

 

De leden van de NVCG Onderwijscommissie zijn:

drs. Sindy Plinsinga, voorzitter

drs. Maartje de Bie

drs. Tom Decates

drs. Hayri Hortoglu

drs. Jani van Loghem

drs. Marguerite van Randwijck-Jacobze

drs. Annemarie van Rosmalen

 

De geregistreerde opleidingsinstellingen* zijn:

Falck Clinic (Amsterdam). Opleider: drs. Jani van Loghem

DermaClinic (Groningen/Zwolle). Opleider: dr. Catharina Meijer

Clinic 28 (Den Haag). Opleider: drs. Fred Tjan

Clinique Dr. Don (Hengelo). Opleider: dr. Donald Ottens

Kliniek aan de Maas (Maastricht) Opleider: drs. Pascal Meijer

 

 

 

 

 

 *Het opleidingstraject is op dit moment vol in ontwikkeling, met subsidie van het ministerie van VWS, leidend tot steeds verdere professionalisering van het vak en gestage uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen. Opleidingsinrichtingen met bijbehorende opleiders worden volgens strenge criteria gevisiteerd en geregistreerd door de Visitatie en registratie Commissie (VRC).