Product- en Complicatie Registratie Commissie (PCR)

De Product- en Complicatie Registratie Commissie (PCR) houdt zich bezig met het registreren van complicaties die zich voordoen in het werkgebied van de cosmetisch arts. Door het landelijk registreren van de complicaties die zich voordoen in “het veld” zal lering kunnen worden getrokken zodat onveilige producten of behandeltechnieken tijdig ontdekt kunnen worden en de nodige acties in gang kunnen worden gezet. Zo heeft de PCR recentelijk een onveilig middel ontdekt via de registraties die werden gedaan. In samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de PCR ervoor gezorgd dat het middel van de markt is gehaald en heeft zo een hoop leed onder de bevolking voorkomen. De PCR houdt zich daarnaast bezig met het definiëren van veiligheidscriteria voor fillers. De huidige Europese criteria voor fillers zijn niet waterdicht bij het voorkomen dat onveilige producten op de markt verschijnen. In samenwerking met pathologen, dermatologen wordt gewerkt aan een veiligheidscriterialijst voor fillers. De PCR heeft het initiatief genomen een internationale database voor complicaties te creëren die via een online registratieformulier door de diverse internationale beroepsverenigingen kan worden aangevuld. En tot slot werkt de PCR samen met de Commissie Kwaliteit bij het definiëren van veldnormen op het gebied van de Cosmetische Geneeskunde.

 

De leden van de Product- en Complicatie Registratie Commissie zijn:

drs. Tom Decates (voorzitter)

drs. Jani van Loghem

drs. Leonie Schelke